Informujemy, że pomimo ograniczeń wprowadzonych przez Rząd w związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego, w naszym sklepie NIE MA opóźnień w realizacji zamówień.
Szukaj wg modelu

Kategorie

Producenci

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY dotyczy Konsumenta

 

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

   

  Piotr Jagodziński


  SD Piotr Jagodziński  Dworska 27

  80-506 Gdańsk

   

  [email protected]

   

 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Skutki odstąpienia od umowy:

   

  • W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

   

  • Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   

 4. Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów zależna jest od formy przesyłki, którą Państwo wybierzecie. Firma SD Piotr Jagodziński zastrzega sobie prawo do nieodbierania przesyłek nadanych do nas z forma płatności „za pobraniem”.
 6. Wskazujemy, że odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 7. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celach związanych z wykonaniem Państwa odstąpienia od umowy oraz spełnieniem związanych z nim żądań i to na zasadach określonych w odpowiednich przepisach prawa. Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji zostało zawartych w dokumencie „Informacje od administratora danych osobowych”.
 8. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

UWAGI PRAKTYCZNE (Nie stanowią one integralnej części Pouczenia):


 1. Do każdego zwrotu prosimy dołączyć podpisany Formularz odstąpienia od umowy (LINK)
 2. Celem przyspieszenia realizacji zwrotu prosimy również o wypełnienie druku Formularz zwrotu (LINK).  Podanie numeru konta w przypadku chęci otrzymania zwrotu kosztów znacząco usprawni całą procedurę . W dokumencie tym możecie Państwo również wnioskować o zamianę towaru na inny z oferty naszego sklepu.
 3. Sugerujemy nie odsyłanie produktów z wykorzystaniem usług nie zezwalającyh na śledzienie przesyłek-np zwykłych listów. Taka forma w razie braku realizacji usługi utrudni Państwu dochodzenie swoich spraw u przewoźników.
 4. Wszystkie zasady opisane w niniejszym dokumencie dotyczą Konsumentów. Definicja wg ustawy  z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”),