Szukaj wg modelu

Kategorie

Producenci

Newsletter

Akumulatory Fulbat różne rodzaje

MST-292226

Nie ma punktów za ten produkt.


Przedstawiamy szeroką ofertę akumulatorów belgijskiej firmy Fulbat. Fulbat to doskonała jakość za rozsądną cenę. Wszystkie akumulatory Fulbat mają nowoczwsną konstrukcje AGM, (z ang. absorptive glass mat).  Technologia ta powoduje, iż kwas  (elektrolit) jest zaabsorbowany w separatorze wykonanym z maty szklanej. Poprzez taki rodzaj wypełnienia przestrzeni międzyelektrodowej zlikwidowano możliwość wycieku elektrolitu z uszkodzonego mechanicznie akumulatora oraz polepszono moc maksymalną akumulatora ze względu na niską rezystancję wewnętrzną tego typu konstrukcji.która to jest najnowszą technologią w produkcji akumulatorów. 

 


Niebezpieczne oznakowanie materiału zgodnie z rozporządzeniem CLP (WE) nr 1272/2008 dla akumulatorów rozruchowych.

Zawiera: Kwas siarkowy 38%

 

Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia:

GHS05 
GHS05
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
  • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.Instrukcje Bezpieczeństwa
  • P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
  • P280 Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / twarzy.
  • P301 / P330 / P331 W przypadku połknięcia: wypłukać usta. Nie wywoływać wymiotów,
  • P303 / P361 / P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież, skórę zmyć strumieniem wody / prysznicem.
  • P338 P305 / P351 W przypadku kontaktu z oczami: Płukać przez kilka minut ostrożnie wodą. Usunąć szkła kontaktowe jeżeli to możliwe. Kontynuować płukanie.
0,00kg
MST-292226
Fulbat

Napisz swoją recenzję

Napisz swoją recenzjęWarianty produktu

 
Waga: 6,43kg
FB550545
266,00 zł*
 
Waga: 6,41kg
FB550542
286,23 zł*
 
Waga: 9,54kg
FB550553
411,12 zł*
 
Waga: 3,87kg
FB550557
193,79 zł*
 
Waga: 4,12kg
FB550558
188,75 zł*
 
Waga: 4,22kg
FB550561
188,09 zł*
 
Waga: 4,24kg
FB550562
205,15 zł*
 
Waga: 4,24kg
FB550564
210,28 zł*
 
Waga: 4,20kg
FB550566
219,81 zł*
 
Waga: 4,72kg
FB550567
217,15 zł*
 
Waga: 1,43kg
FB550588
64,64 zł*
 
Waga: 1,43kg
FB550589
64,64 zł*
 
Waga: 1,65kg
FB550590
80,69 zł*
 
Waga: 2,15kg
FB550591
98,83 zł*
 
Waga: 3,03kg
FB550593
158,95 zł*
 
Waga: 3,21kg
FB550595
138,11 zł*
 
Waga: 3,17kg
FB550596
143,55 zł*
 
Waga: 3,68kg
FB550602
184,83 zł*
 
Waga: 7,11kg
FB550691
243,56 zł*
 
Waga: 7,17kg
FB550810
243,56 zł*
 
Waga: 4,26kg
FB550603
201,32 zł*
 
Waga: 4,68kg
FB550604
228,03 zł*
 
Waga: 4,79kg
FB550605
228,03 zł*
 
Waga: 4,65kg
FB550606
262,74 zł*
 
Waga: 5,79kg
FB550609
286,23 zł*
 
Waga: 6,39kg
FB550610
328,03 zł*
 
Waga: 6,41kg
FB550611
328,03 zł*
 
Waga: 1,54kg
FB550617
69,16 zł*
 
Waga: 2,02kg
FB550618
91,79 zł*
 
Waga: 2,74kg
FB550619
140,94 zł*
 
Waga: 2,62kg
FB550620
130,46 zł*
 
Waga: 3,29kg
FB550621
148,77 zł*
 
Waga: 1,14kg
FB550624
67,38 zł*
 
Waga: 5,75kg
FB550632
339,26 zł*
 
Waga: 7,99kg
FB550630
348,65 zł*
 
Waga: 9,91kg
FB550753
508,34 zł*
 
Waga: 2,14kg
FB550635
130,46 zł*
 
Waga: 2,95kg
FB550636
182,70 zł*
 
Waga: 3,49kg
FB550637
204,41 zł*
 
Waga: 3,73kg
FB550638
227,42 zł*
 
Waga: 2,38kg
FB550641
135,46 zł*
 
Waga: 2,75kg
FB550642
171,74 zł*
 
Waga: 3,67kg
FB550643
210,28 zł*
 
Waga: 4,36kg
FB550644
241,38 zł*
 
Waga: 1,48kg
FB550671
90,91 zł*
 
Waga: 0,00kg
FB550915
165,21 zł*
 
Waga: 0,00kg
FB550916
104,36 zł*
 
Waga: 3,20kg
FB550921
184,09 zł*
 
Waga: 1,88kg
FB550919
117,41 zł*
 
Waga: 4,15kg
FB550926
250,65 zł*
 
Waga: 4,52kg
FB550923
273,09 zł*
 
Waga: 4,03kg
FB550922
242,64 zł*
 
Waga: 2,41kg
FB550920
150,03 zł*
 
Waga: 4,94kg
FB550927
276,22 zł*
 
Waga: 6,07kg
FB550924
347,96 zł*
 
Waga: 0,56kg
FB560505
399,77 zł*
 
Waga: 0,56kg
FB560506
399,77 zł*
 
Waga: 0,82kg
FB560508
540,71 zł*
 
Waga: 0,65kg
FB560509
412,38 zł*